PlaceOnLine.pl - ZUS | podatki | prawo pracy

Jesteś tutaj » PlaceOnline.pl: Druki i formularze ZUS - jak wypełniać i korygować

Placeonline.pl – bezpłatne porady płacowo-kadrowe

Skorzystaj z BEZPŁATNYCH porad ekspertów i znajdź rozwiązania trudnych i nietypowych przypadków rozliczeń z ZUS, wypełniania druków ZUS oraz naliczania wynagrodzeń. Będziesz je otrzymywać mailem co tydzień.

BEZPŁATNE PORADY

Ostatnio komentowane

Publikacje

Zeszyty Ubezpieczeń Społecznych
Jak bezbłędnie prowadzić rozliczenia z ZUS, gdy co miesiąc wchodzą w życie zmiany w ubezpieczeniach społecznych? Poświęć co miesiąc 20 minut, a...
Serwis Płatnika ZUS
Znajdź odpowiedzi, których na próżno szukasz u innych! Od dziś Twoje rozliczenia z ZUS w 100% poprawne „Serwis Płatnika ZUS” to...
Przegląd Płacowo-Kadrowy
Szukasz kompleksowego rozwiązania problemu płacowego w ujęciu składkowym, podatkowym, prawa pracy oraz dokumentacji pracowniczej? Potrzebujesz...
Świadczenia chorobowe i macierzyńskie – jak wypełnić ZUS RSA
Uniknij konieczności korygowania ZUS RSA!Na fomularzu ZUS RSA przekazujemy informacje o wypłaconych świadczeniach oraz przerwach w opłacaniu...
Telefon jako narzędzie pracy – kto płaci podatek
Wykorzystanie telefonu przez pracownika do pracy może wpływać na kwoty podatku dochodowego w zależności od tego, czyją własnością jest telefon i...
Godziny nadliczbowe – jak nie przekroczyć limitów i jak liczyć przy dwóch pracodawcach w ciągu roku
Za przekroczenie limitu godzin pracy nadliczbowej nigdy nie odpowie pracownik. Za błędy w rozliczaniu czasu pracy odpowiada pracodawca lub osoba...
Opublikowano w Druki i formularze ZUS, 2013-01-08
W styczniu 2013 r. wypłacimy pracownikom nagrodę roczną. Otrzymają ją również osoby, z którymi rozwiązaliśmy (lub rozwiążemy przed wypłatą nagrody) umowy o pracę. Z jakim kodem tytułu ubezpieczenia powinniśmy rozliczyć za nich składki?
» czytaj więcej
Opublikowano w Druki i formularze ZUS, 2012-12-04
Pracownik został wezwany do sądu w charakterze biegłego. Wynagrodzenie przysługuje w stawce miesięcznej. Czy w raportach ZUS należy wykazać tą nieobecność usprawiedliwioną niepłatną?
» czytaj więcej
Opublikowano w Druki i formularze ZUS, 2012-11-15
Pracownica wystąpiła z wnioskiem o udzielenie urlopu wychowawczego od 12 października br. Wiem, że muszę ją wykazać w raportach ZUS RSA i ZUS RCA. Natomiast jak rozliczyć naliczone za nią składki w deklaracji ZUS DRA, skoro to nie my będziemy je opłacać?
» czytaj więcej
Opublikowano w Druki i formularze ZUS, 2012-10-09
Zatrudnialiśmy zleceniobiorcę na podstawie umowy od 10 października do 23 grudnia 2009 r. Z umowy tej zleceniobiorca podlegał obowiązkowo tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu, ponieważ jednocześnie prowadził działalność gospodarczą. Wynagrodzenie z umowy zlecenia zostało jednorazowo za cały okres wypłacone w styczniu 2010 r. Aktualnie ZUS przesłał nam informację, że od 1 grudnia 2009 r. zleceniobiorca powinien podlegać wszystkim ubezpieczeniom, ponieważ od tego dnia zawiesił działalność. Czy w takiej sytuacji musimy złożyć korektę dokumentów? Jak ustalić kwotę od której powinny być naliczone składki?
» czytaj więcej
Opublikowano w Druki i formularze ZUS, 2012-08-22
Nasza firma zawarła ze zleceniobiorcą umowę zlecenia na okres od 1 maja do 31 sierpnia 2012 r. W umowie określono, że za wykonywanie zlecenia zleceniobiorca będzie otrzymywać 2.000 zł miesięcznie. W firmie wypłata następuje z dołu po zakończeniu miesiąca, co oznacza, że w maju zleceniobiorcy nie będzie wypłacona żadna kwota. Pierwszą wypłatę otrzyma dopiero w czerwcu. Czy za maj za osobę tę należy przekazać do ZUS jakiś raport?
» czytaj więcej
Opublikowano w Druki i formularze ZUS, 2012-08-22
Zatrudniliśmy osobę na umowę zlecenie z kodem 04 11. Jednocześnie zgłosiliśmy do ubezpieczenia członka rodziny. Aktualnie osobę tą zatrudniamy na umowę o pracę. Nie ma przerwy w zatrudnieniu. Tym samym wyrejestrowujemy z ubezpieczeń i ponownie zgłaszamy z kodem 01 10. Czy w takim przypadku należy wyrejestrowywać członka rodziny?
» czytaj więcej
Opublikowano w Druki i formularze ZUS, 2012-02-29
Będę tworzyła dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe korygujące za rok 2011 oraz dodawała ubezpieczonych. Czy mam używać PESEL i NIP ubezpieczonych, czy tylko PESEL?
» czytaj więcej
Opublikowano w Druki i formularze ZUS, 2012-01-17
Zgłaszam zatrudnienie pracownika na formularzu ZUS ZUA. Proszę o wskazówkę, jaki powinienem wpisać kod oddziału NFZ (firma jest zarejestrowana w Pruszkowie, a pracownik jest z Warszawy), a także jaki wpisać kod tytułu ubezpieczenia. Pracownik nie korzysta ze świadczeń emerytalnych i rentowych.
» czytaj więcej
Opublikowano w Druki i formularze ZUS, 2011-12-15
Pracownica dostarczyła nam zaświadczenie o niepełnosprawności syna i złożyła wniosek o urlop wychowawczy z tytułu niepełnosprawności (syn urodził...
» czytaj więcej
Opublikowano w Druki i formularze ZUS, 2011-11-25
Pracownik zatrudniony do 31 lipca 2011 r., zachorował w trakcie zatrudnienia i jego niezdolność do pracy, orzeczona w zwolnieniu lekarskim, trwa...
» czytaj więcej
Opublikowano w Druki i formularze ZUS, 2011-10-03
Od stycznia 2012 roku płatnik składek nie będzie musiał co miesiąc wydawać ubezpieczonemu druku ZUS RMUA - chyba że ubezpieczony tego zażąda. Jeśli...
» czytaj więcej
Opublikowano w Druki i formularze ZUS, 2011-09-15
Wprowadzone od 1 września 2011 r. zmiany w ustawie o identyfikacji podatników i płatników nie wpływają na dotychczasowe zasady podawania w...
» czytaj więcej
Opublikowano w Druki i formularze ZUS, 2011-07-20
Czy spółdzielnia mieszkaniowa, która zatrudnia trzy osoby objęte ubezpieczeniami społecznymi oraz posiada 5 członków rady nadzorczej ma obowiązek...
» czytaj więcej
Opublikowano w Druki i formularze ZUS, 2011-07-04
W czerwcu 2011 r. rząd przyjął założenia do przedstawionego przez Ministerstwo Gospodarki projektu ustawy o redukcji obowiązków informacyjnych oraz...
» czytaj więcej
Opublikowano w Druki i formularze ZUS, 2011-05-06
Gdy przygotowywałam w Płatniku korekty imiennych raportów dla osób, które zmieniły nazwisko (poinformowano o tym ZUS na ZUS ZIUA), to dla okresu...
» czytaj więcej
Opublikowano w Druki i formularze ZUS, 2011-03-30
Pytanie Czytelnika: Jakie warunki trzeba spełnić, aby można prowadzić ewidencję wynagrodzeń (listy płac) w formie elektronicznej?
» czytaj więcej
Opublikowano w Druki i formularze ZUS, 2011-03-22
Pracownica zajmująca się rozliczaniem delegacji uległa wypadkowi samochodowemu i przez kilka miesięcy będzie przebywała na zwolnieniu lekarskim....
» czytaj więcej
Opublikowano w Druki i formularze ZUS, 2011-03-11
Czy każdy płatnik składek ma obowiązek przekazania do ZUS informacji ZSWA czy tylko ci płatnicy, u których są zatrudnieni pracownicy w szczególnych...
» czytaj więcej
Opublikowano w Druki i formularze ZUS, 2011-01-10
Od 1 stycznia 2011 r. wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) można złożyć i odebrać w dowolnym oddziale wojewódzkim...
» czytaj więcej
Opublikowano w Druki i formularze ZUS, 2010-12-21
Od 12 stycznia 2011 r. zaczną obowiązywać nowe druki ZUS ZLA i ZUS ZLA/K. Stare druki będą ważne do wyczerpania zapasów, zatem pracodawcy muszą...
» czytaj więcej
Opublikowano w Druki i formularze ZUS, 2010-12-14
Pracownicy została przedłużona umowa o pracę do dnia porodu. Przebywała na zasiłku chorobowym wypłacanym przez ZUS. Urodziła dziecko 6 grudnia....
» czytaj więcej
Opublikowano w Druki i formularze ZUS, 2010-12-06
Od 7 grudnia 2010 r. zaczynają obowiązywać przepisy zmieniające rozporządzenie w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy. Przede wszystkim...
» czytaj więcej
Opublikowano w Druki i formularze ZUS, 2010-11-23
Od stycznia 2009 r. zatrudniamy pracownika, który od jakiegoś czasu w sposób uporczywy uchyla się od pracy poprzez ciągłe przedstawianie...
» czytaj więcej
Opublikowano w Druki i formularze ZUS, 2010-10-25
Od kilku dni sąd dokonuje doręczeń przez operatora publicznego lub innego operatora pocztowego w rozumieniu Prawa pocztowego, osoby zatrudnione w...
» czytaj więcej
Opublikowano w Druki i formularze ZUS, 2010-10-05
Z dniem 15 listopada 2010 r. planuję zakończenie działalności gospodarczej. Z uwagi na to, że nie jestem przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o...
» czytaj więcej
Opublikowano w Druki i formularze ZUS, 2010-10-05
Proszę o informację, jaki kod tytułu ubezpieczenia powinnam wpisać zleceniobiorcy – osobie nie posiadającej prawa do renty, a dysponującej...
» czytaj więcej
Opublikowano w Druki i formularze ZUS, 2010-09-15
Już od przyszłego roku osoby nie prowadzące biznesu i tzw. „mali przedsiębiorcy” przesyłając dokumenty do ZUS nie będą musieli...
» czytaj więcej
Opublikowano w Druki i formularze ZUS, 2010-08-30
Zauważyłam dwa błędy w deklaracji ZUS DRA składanej za lipiec 2010 r., a mianowicie: zaniżenie o 44,95 zł składek na Fundusz Pracy oraz wykazanie...
» czytaj więcej
» Poprzednie
Druki i formularze ZUS | Rozliczanie składek ZUS/Kontrola ZUS | Obliczanie wynagrodzeń/płac | Umowa zlecenie/Umowa o dzieło | ZFŚŚ, Ryczałty, Ekwiwalenty, Świadczenia pracownicze | Zasiłek chorobowy i macierzyński | Pracownik emeryt lub rencista | Rozliczanie cudzoziemców i Polaków za granicą | Wskazówki dla biur rachunkowych | Świadczenia urlopowe i ekwiwalent za urlop |
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o.
ul. Łotewska 9A, 03-918 Warszawa
Numer NIP: 526-19-92-256 Numer KRS: 0000098264
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.
Centrum Obsługi Klienta: tel.: (022) 518 29 29 fax: (022) 617 60 10,
e-mail: placeonline@wip.pl

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.