PlaceOnLine.pl - ZUS | podatki | prawo pracy

Jesteś tutaj » PlaceOnline.pl: Rozliczanie składek ZUS/Kontrola ZUS/Interpretacje komunikatów ZUS

Placeonline.pl – bezpłatne porady płacowo-kadrowe

Skorzystaj z BEZPŁATNYCH porad ekspertów i znajdź rozwiązania trudnych i nietypowych przypadków rozliczeń z ZUS, wypełniania druków ZUS oraz naliczania wynagrodzeń. Będziesz je otrzymywać mailem co tydzień.

BEZPŁATNE PORADY

Ostatnio komentowane

Publikacje

Dokumentowanie okresów zatrudnienia do ustalania prawa do emerytury
Ubezpieczony przechodzący na emeryturę zobowiązany jest do spełnienia szeregu obowiązków dokumentacyjnych. Z tekstu dowiesz się: W jakich...
Zmiany w dokumentach ubezpieczeniowych - PESEL zastępuje NIP
W związku ze zmianami zasad identyfikacji osób fizycznych uległ zmianie zakres danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej, podawany w dokumentach...
Ubezpieczenia pracowników w szczególnych sytuacjach
Zasady podlegania ubezpieczeniom przez pracowników raczej nie budzą wątpliwości pracodawców. Pojawiają się one natomiast w razie wystąpienia...
Kontrole ZUS
ZUS jest instytucją, która sama kontroluje wywiązywanie się płatników z obowiązków opłacania składek i zgłaszania pracowników do ubezpieczeń....
Przegląd Płacowo-Kadrowy
Szukasz kompleksowego rozwiązania problemu płacowego w ujęciu składkowym, podatkowym, prawa pracy oraz dokumentacji pracowniczej? Potrzebujesz...
Płace w firmie
Skorzystaj z rad i wyjaśnień ekspertów oraz gotowych schematów księgowań Niezastąpiona pomoc dla specjalistów ds. płac i księgowych w naliczaniu...
Opublikowano w Rozliczanie składek ZUS/Kontrola ZUS, 2012-11-15
Pracownica od 4 września 2012 r. przebywa na urlopie wychowawczym. Ze złożonego oświadczenia wynika, że nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty oraz nie posiada innych tytułów do ubezpieczeń. Osiąga wynagrodzenie w wysokości 1.900 zł miesięcznie. Jak należy obliczyć wynagrodzenie za pracę, ustalić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i rozliczyć składki?
» czytaj więcej
Opublikowano w Rozliczanie składek ZUS/Kontrola ZUS, 2012-08-22
Od 1 stycznia 2010 r. prowadzę działalność gospodarczą, z której opłacałam składki na ubezpieczenia społeczne od obniżonej podstawy wymiaru (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia). Od 1 stycznia 2011 r., czyli po roku jej prowadzenia, działalność tę zawiesiłam. Obecnie zamierzam ją wznowić. Czy wówczas nadal będę mogła opłacać składki obliczone od obniżonej podstawy?
» czytaj więcej
Opublikowano w Rozliczanie składek ZUS/Kontrola ZUS, 2012-08-22
Pracodawca ze względu na trudności finansowe nie wypłacił w maju wynagrodzenia. Zrobi to dopiero w czerwcu razem z wynagrodzeniem za czerwiec. Czy w takiej sytuacji składki za maj zostaną przekazane na rachunek w OFE?
» czytaj więcej
Opublikowano w Rozliczanie składek ZUS/Kontrola ZUS, 2011-12-15
Od 1 stycznia 2012 r. podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym stanowić będzie kwota 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Składka w nowej wysokości obowiązuje od trzeciego miesiąca następnego kwartału.
» czytaj więcej
Opublikowano w Rozliczanie składek ZUS/Kontrola ZUS, 2011-11-25
Jestem zatrudniona na umowę o współpracę w firmie męża. Aktualnie jestem na zwolnieniu chorobowym z tytułu ciąży i otrzymuję z ZUS zasiłek. W wyniku pomyłki mąż nie zapłacił za poprzedni miesiąc składek zdrowotnych za siebie i za mnie. Czy ZUS może z tego tytułu wstrzymać wypłatę zasiłku?
» czytaj więcej
Opublikowano w Rozliczanie składek ZUS/Kontrola ZUS, 2011-06-10
Część firm wypłaca swym pracownikom zadośćuczynienia z tytułu niewypłacenia w terminie wynagrodzenia za godziny nadliczbowe. Takie odszkodowania są wypłacane m.in. lekarzom. Czy należy potrącić od wypłaconego odszkodowania składki ZUS?
» czytaj więcej
Opublikowano w Rozliczanie składek ZUS/Kontrola ZUS, 2011-02-25
Jeden z pracowników podczas przeprowadzanych badań profilaktycznych otrzymał zalecenie noszenia soczewek korygujących. Czy w sytuacji, gdy pracownik zamiast tradycyjnych okularów nabędzie szkła kontaktowe ochronne o takich samych właściwościach, to dokonywany przez zakład pracy zwrot takich należności jest zwolniony od podatku i składek?
» czytaj więcej
Opublikowano w Rozliczanie składek ZUS/Kontrola ZUS, 2011-01-25
Płatnicy składek, którzy w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 31 sierpnia 2009 r. zgłaszali do ubezpieczeń osoby obowiązkowo podlegające ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy przy tej działalności i jednocześnie przebywające na urlopie wychowawczym, mogą wystąpić z wnioskiem o umorzenie nieopłaconych należności z tytułu składek na Fundusz Pracy.
» czytaj więcej
Opublikowano w Rozliczanie składek ZUS/Kontrola ZUS, 2010-11-30
Zatrudniliśmy pracownicę, która jest wdową, a jej syn – uczeń liceum pobiera rentę rodzinną po zmarłym ojcu. Pracownica oczekuje, że zgłosimy...
» czytaj więcej
Opublikowano w Rozliczanie składek ZUS/Kontrola ZUS, 2010-11-29
Istotna ustawa dla przedsiębiorców została opublikowana w nowym tekście jednolitym.
» czytaj więcej
Opublikowano w Rozliczanie składek ZUS/Kontrola ZUS, 2010-10-25
25-letnia żona naszego pracownika jest studentką. Została zgłoszona przez naszą firmę do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny tego...
» czytaj więcej
Opublikowano w Rozliczanie składek ZUS/Kontrola ZUS, 2010-10-19
Jesteśmy stowarzyszeniem, które prowadzi działalność statutową, nieodpłatną, odpłatną i działalność gospodarczą. Zatrudniamy około 14 osób na...
» czytaj więcej
Opublikowano w Rozliczanie składek ZUS/Kontrola ZUS, 2010-10-18
MPiPS utrzymuje, iż pracodawcy mają obowiązek opłacać składki na FEP za pracowników urodzonych po 31 grudnia 1948 r., wykonujących prace w...
» czytaj więcej
Opublikowano w Rozliczanie składek ZUS/Kontrola ZUS, 2010-10-12
Zgodnie z przepisami podatkowymi opłacenie składki zdrowotnej uprawnia podatnika do obniżenia kwoty podatku dochodowego o kwotę tej składki –...
» czytaj więcej
Opublikowano w Rozliczanie składek ZUS/Kontrola ZUS, 2010-09-28
Poszkodowani płatnicy, których powódź dotknęła w maju i czerwcu br., należne składki za kwiecień, maj i czerwiec br. mają opłacić do 30 września...
» czytaj więcej
Opublikowano w Rozliczanie składek ZUS/Kontrola ZUS, 2010-09-21
Pracownik poinformował nas ustnie, że pracuje równocześnie w innym zakładzie pracy i jego łączne dochody przekroczą we wrześniu roczną kwotę...
» czytaj więcej
Opublikowano w Rozliczanie składek ZUS/Kontrola ZUS, 2010-09-07
Płatnicy składek, którzy zostali poszkodowani w sierpniowej powodzi, mają możliwość opłacenia składek za lipiec, sierpień i wrzesień do 31 grudnia...
» czytaj więcej
Opublikowano w Rozliczanie składek ZUS/Kontrola ZUS, 2010-09-07
Pracownikom młodocianym przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce...
» czytaj więcej
Opublikowano w Rozliczanie składek ZUS/Kontrola ZUS, 2010-08-30
Składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki, do poboru których jest obowiązany ZUS, należne za kwiecień, maj lub...
» czytaj więcej
Opublikowano w Rozliczanie składek ZUS/Kontrola ZUS, 2010-08-23
Z wyłączeń składkowych mogą korzystać także zleceniobiorcy.
» czytaj więcej
Opublikowano w Rozliczanie składek ZUS/Kontrola ZUS, 2010-08-16
Główna księgowa otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie w kwocie 14.000 zł. Wynagrodzenie to w całości wchodzi do podstawy wymiaru składek na...
» czytaj więcej
Opublikowano w Rozliczanie składek ZUS/Kontrola ZUS, 2010-08-16
Pracownik skończył 60 lat 25 lipca br. Wypłata za lipiec będzie w sierpniu. Czy zatem nie liczę pracownikowi składki na FP i FGŚP począwszy od...
» czytaj więcej
Opublikowano w Rozliczanie składek ZUS/Kontrola ZUS, 2010-07-16
Gdy pracodawca odwołuje pracownika z urlopu, jest zobowiązany pokryć koszty bezpośrednio powiązane z tym odwołaniem. Dotyczy to zwrotu wydatków w...
» czytaj więcej
Opublikowano w Rozliczanie składek ZUS/Kontrola ZUS, 2010-07-16
Nasz pracownik w trakcie korzystania z urlopu wychowawczego od października chce podjąć studia. Z jakiego tytułu powinien podlegać ubezpieczeniu...
» czytaj więcej
Opublikowano w Rozliczanie składek ZUS/Kontrola ZUS, 2010-07-14
Dnia 16 lipca 2010 r. wejdą w życie przepisy Kodeksu pracy dotyczące podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych....
» czytaj więcej
Opublikowano w Rozliczanie składek ZUS/Kontrola ZUS, 2010-07-09
Jak prawidłowo zaokrąglać składki do ZUS, aby nie narazić się na nieprawidłowości i konieczność korygowania dokumentów?
» czytaj więcej
Opublikowano w Rozliczanie składek ZUS/Kontrola ZUS, 2010-07-05
Niepełnosprawni przedsiębiorcy ubiegający się o refundację składek na ubezpieczenia społeczne, począwszy od wniosków składanych za kwiecień 2010...
» czytaj więcej
Opublikowano w Rozliczanie składek ZUS/Kontrola ZUS, 2010-06-28
Zgodnie z obowiązującym w zakładzie regulaminem wynagradzania zwracamy pracownikom koszty dojazdu do pracy – w tym także pociągiem. Czy zwrot...
» czytaj więcej
» Poprzednie
Druki i formularze ZUS | Rozliczanie składek ZUS/Kontrola ZUS | Obliczanie wynagrodzeń/płac | Umowa zlecenie/Umowa o dzieło | ZFŚŚ, Ryczałty, Ekwiwalenty, Świadczenia pracownicze | Zasiłek chorobowy i macierzyński | Pracownik emeryt lub rencista | Rozliczanie cudzoziemców i Polaków za granicą | Wskazówki dla biur rachunkowych | Świadczenia urlopowe i ekwiwalent za urlop |
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o.
ul. Łotewska 9A, 03-918 Warszawa
Numer NIP: 526-19-92-256 Numer KRS: 0000098264
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.
Centrum Obsługi Klienta: tel.: (022) 518 29 29 fax: (022) 617 60 10,
e-mail: placeonline@wip.pl

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.