PlaceOnLine.pl - ZUS | podatki | prawo pracy

Jesteś tutaj » PlaceOnline.pl: Rozliczanie składek ZUS/Kontrola ZUS/Interpretacje komunikatów ZUS

Placeonline.pl – bezpłatne porady płacowo-kadrowe

Skorzystaj z BEZPŁATNYCH porad ekspertów i znajdź rozwiązania trudnych i nietypowych przypadków rozliczeń z ZUS, wypełniania druków ZUS oraz naliczania wynagrodzeń. Będziesz je otrzymywać mailem co tydzień.

BEZPŁATNE PORADY

Ostatnio komentowane

Publikacje

Wymiar urlopu wypoczynkowego przy zmianie wymiaru czasu pracy – praktyczne przykłady
Szczególnie łatwo jest popełnić błąd, obliczając wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w różnych wymiarach czasu pracy w trakcie roku...
Deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA - bez korekt i ponownego składania
Płatnik składek jest zobowiązany obliczać, potrącać z dochodów ubezpieczonych, rozliczać oraz opłacać należne składki za każdy miesiąc...
Błędy przy wypełnianiu Rp-7
Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (formularz ZUS Rp-7) jest podstawowym dokumentem potwierdzającym wynagrodzenie pracownika....
Płace w firmie
Skorzystaj z rad i wyjaśnień ekspertów oraz gotowych schematów księgowań Niezastąpiona pomoc dla specjalistów ds. płac i księgowych w naliczaniu...
Jak liczyć okresy wypowiedzenia i nie popełnić błędu?
W razie zastosowania okresu wypowiedzenia krótszego niż wymagany umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu wymaganego, a pracownikowi...
Wniosek o odroczenie terminu płatności zaległości podatkowej – praktyczny poradnik
Może się zdarzyć sytuacja, że podatnik lub płatnik nie mogą zapłacić podatku w terminie. Jak wtedy postąpić? Przy spełnieniu określonych...
Opublikowano w Rozliczanie składek ZUS/Kontrola ZUS, 2012-11-15
Pracownica od 4 września 2012 r. przebywa na urlopie wychowawczym. Ze złożonego oświadczenia wynika, że nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty oraz nie posiada innych tytułów do ubezpieczeń. Osiąga wynagrodzenie w wysokości 1.900 zł miesięcznie. Jak należy obliczyć wynagrodzenie za pracę, ustalić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i rozliczyć składki?
» czytaj więcej
Opublikowano w Rozliczanie składek ZUS/Kontrola ZUS, 2012-08-22
Od 1 stycznia 2010 r. prowadzę działalność gospodarczą, z której opłacałam składki na ubezpieczenia społeczne od obniżonej podstawy wymiaru (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia). Od 1 stycznia 2011 r., czyli po roku jej prowadzenia, działalność tę zawiesiłam. Obecnie zamierzam ją wznowić. Czy wówczas nadal będę mogła opłacać składki obliczone od obniżonej podstawy?
» czytaj więcej
Opublikowano w Rozliczanie składek ZUS/Kontrola ZUS, 2012-08-22
Pracodawca ze względu na trudności finansowe nie wypłacił w maju wynagrodzenia. Zrobi to dopiero w czerwcu razem z wynagrodzeniem za czerwiec. Czy w takiej sytuacji składki za maj zostaną przekazane na rachunek w OFE?
» czytaj więcej
Opublikowano w Rozliczanie składek ZUS/Kontrola ZUS, 2011-12-15
Od 1 stycznia 2012 r. podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym stanowić będzie kwota 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Składka w nowej wysokości obowiązuje od trzeciego miesiąca następnego kwartału.
» czytaj więcej
Opublikowano w Rozliczanie składek ZUS/Kontrola ZUS, 2011-11-25
Jestem zatrudniona na umowę o współpracę w firmie męża. Aktualnie jestem na zwolnieniu chorobowym z tytułu ciąży i otrzymuję z ZUS zasiłek. W wyniku pomyłki mąż nie zapłacił za poprzedni miesiąc składek zdrowotnych za siebie i za mnie. Czy ZUS może z tego tytułu wstrzymać wypłatę zasiłku?
» czytaj więcej
Opublikowano w Rozliczanie składek ZUS/Kontrola ZUS, 2011-06-10
Część firm wypłaca swym pracownikom zadośćuczynienia z tytułu niewypłacenia w terminie wynagrodzenia za godziny nadliczbowe. Takie odszkodowania są wypłacane m.in. lekarzom. Czy należy potrącić od wypłaconego odszkodowania składki ZUS?
» czytaj więcej
Opublikowano w Rozliczanie składek ZUS/Kontrola ZUS, 2011-02-25
Jeden z pracowników podczas przeprowadzanych badań profilaktycznych otrzymał zalecenie noszenia soczewek korygujących. Czy w sytuacji, gdy pracownik zamiast tradycyjnych okularów nabędzie szkła kontaktowe ochronne o takich samych właściwościach, to dokonywany przez zakład pracy zwrot takich należności jest zwolniony od podatku i składek?
» czytaj więcej
Opublikowano w Rozliczanie składek ZUS/Kontrola ZUS, 2011-01-25
Płatnicy składek, którzy w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 31 sierpnia 2009 r. zgłaszali do ubezpieczeń osoby obowiązkowo podlegające ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy przy tej działalności i jednocześnie przebywające na urlopie wychowawczym, mogą wystąpić z wnioskiem o umorzenie nieopłaconych należności z tytułu składek na Fundusz Pracy.
» czytaj więcej
Opublikowano w Rozliczanie składek ZUS/Kontrola ZUS, 2010-11-30
Zatrudniliśmy pracownicę, która jest wdową, a jej syn – uczeń liceum pobiera rentę rodzinną po zmarłym ojcu. Pracownica oczekuje, że zgłosimy...
» czytaj więcej
Opublikowano w Rozliczanie składek ZUS/Kontrola ZUS, 2010-11-29
Istotna ustawa dla przedsiębiorców została opublikowana w nowym tekście jednolitym.
» czytaj więcej
Opublikowano w Rozliczanie składek ZUS/Kontrola ZUS, 2010-10-25
25-letnia żona naszego pracownika jest studentką. Została zgłoszona przez naszą firmę do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny tego...
» czytaj więcej
Opublikowano w Rozliczanie składek ZUS/Kontrola ZUS, 2010-10-19
Jesteśmy stowarzyszeniem, które prowadzi działalność statutową, nieodpłatną, odpłatną i działalność gospodarczą. Zatrudniamy około 14 osób na...
» czytaj więcej
Opublikowano w Rozliczanie składek ZUS/Kontrola ZUS, 2010-10-18
MPiPS utrzymuje, iż pracodawcy mają obowiązek opłacać składki na FEP za pracowników urodzonych po 31 grudnia 1948 r., wykonujących prace w...
» czytaj więcej
Opublikowano w Rozliczanie składek ZUS/Kontrola ZUS, 2010-10-12
Zgodnie z przepisami podatkowymi opłacenie składki zdrowotnej uprawnia podatnika do obniżenia kwoty podatku dochodowego o kwotę tej składki –...
» czytaj więcej
Opublikowano w Rozliczanie składek ZUS/Kontrola ZUS, 2010-09-28
Poszkodowani płatnicy, których powódź dotknęła w maju i czerwcu br., należne składki za kwiecień, maj i czerwiec br. mają opłacić do 30 września...
» czytaj więcej
Opublikowano w Rozliczanie składek ZUS/Kontrola ZUS, 2010-09-21
Pracownik poinformował nas ustnie, że pracuje równocześnie w innym zakładzie pracy i jego łączne dochody przekroczą we wrześniu roczną kwotę...
» czytaj więcej
Opublikowano w Rozliczanie składek ZUS/Kontrola ZUS, 2010-09-07
Płatnicy składek, którzy zostali poszkodowani w sierpniowej powodzi, mają możliwość opłacenia składek za lipiec, sierpień i wrzesień do 31 grudnia...
» czytaj więcej
Opublikowano w Rozliczanie składek ZUS/Kontrola ZUS, 2010-09-07
Pracownikom młodocianym przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce...
» czytaj więcej
Opublikowano w Rozliczanie składek ZUS/Kontrola ZUS, 2010-08-30
Składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki, do poboru których jest obowiązany ZUS, należne za kwiecień, maj lub...
» czytaj więcej
Opublikowano w Rozliczanie składek ZUS/Kontrola ZUS, 2010-08-23
Z wyłączeń składkowych mogą korzystać także zleceniobiorcy.
» czytaj więcej
Opublikowano w Rozliczanie składek ZUS/Kontrola ZUS, 2010-08-16
Główna księgowa otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie w kwocie 14.000 zł. Wynagrodzenie to w całości wchodzi do podstawy wymiaru składek na...
» czytaj więcej
Opublikowano w Rozliczanie składek ZUS/Kontrola ZUS, 2010-08-16
Pracownik skończył 60 lat 25 lipca br. Wypłata za lipiec będzie w sierpniu. Czy zatem nie liczę pracownikowi składki na FP i FGŚP począwszy od...
» czytaj więcej
Opublikowano w Rozliczanie składek ZUS/Kontrola ZUS, 2010-07-16
Gdy pracodawca odwołuje pracownika z urlopu, jest zobowiązany pokryć koszty bezpośrednio powiązane z tym odwołaniem. Dotyczy to zwrotu wydatków w...
» czytaj więcej
Opublikowano w Rozliczanie składek ZUS/Kontrola ZUS, 2010-07-16
Nasz pracownik w trakcie korzystania z urlopu wychowawczego od października chce podjąć studia. Z jakiego tytułu powinien podlegać ubezpieczeniu...
» czytaj więcej
Opublikowano w Rozliczanie składek ZUS/Kontrola ZUS, 2010-07-14
Dnia 16 lipca 2010 r. wejdą w życie przepisy Kodeksu pracy dotyczące podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych....
» czytaj więcej
Opublikowano w Rozliczanie składek ZUS/Kontrola ZUS, 2010-07-09
Jak prawidłowo zaokrąglać składki do ZUS, aby nie narazić się na nieprawidłowości i konieczność korygowania dokumentów?
» czytaj więcej
Opublikowano w Rozliczanie składek ZUS/Kontrola ZUS, 2010-07-05
Niepełnosprawni przedsiębiorcy ubiegający się o refundację składek na ubezpieczenia społeczne, począwszy od wniosków składanych za kwiecień 2010...
» czytaj więcej
Opublikowano w Rozliczanie składek ZUS/Kontrola ZUS, 2010-06-28
Zgodnie z obowiązującym w zakładzie regulaminem wynagradzania zwracamy pracownikom koszty dojazdu do pracy – w tym także pociągiem. Czy zwrot...
» czytaj więcej
» Poprzednie
Druki i formularze ZUS | Rozliczanie składek ZUS/Kontrola ZUS | Obliczanie wynagrodzeń/płac | Umowa zlecenie/Umowa o dzieło | ZFŚŚ, Ryczałty, Ekwiwalenty, Świadczenia pracownicze | Zasiłek chorobowy i macierzyński | Pracownik emeryt lub rencista | Rozliczanie cudzoziemców i Polaków za granicą | Wskazówki dla biur rachunkowych | Świadczenia urlopowe i ekwiwalent za urlop |
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o.
ul. Łotewska 9A, 03-918 Warszawa
Numer NIP: 526-19-92-256 Numer KRS: 0000098264
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.
Centrum Obsługi Klienta: tel.: (022) 518 29 29 fax: (022) 617 60 10,
e-mail: placeonline@wip.pl

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.